Què és el camp magnètic terrestre?

Fa molt de temps que es coneix la propietat magnètica de la Terra, aquesta propietat ha permès a l’ésser humà i, se suposa a altres animals, l’orientació sobre la superfície del nostre planeta des de temps immemorials. Però què és realment el magnetisme terrestre?

Per contestar aquesta important qüestió pot ser útil conèixer primer el que és o pel que es coneix al camp magnètic simple.

Camp magnètic: un camp magnètic és la representació d’unes forces no visibles però sí sensibles l’origen s’atribueix a la circulació o moviment de les partícules elèctriques o el corrent elèctric en si mateixa.

Així doncs cal considerar que a l’interior de la Terra es donen tals corrents elèctrics i com a conseqüència de les mateixes es genera el magnetisme que fa orientar-se a l’agulla nàutica o brúixola.

No obstant aquest camp magnètic, la representació gràfica es pot veure a la imatge d’aquest article, dista molt de ser constant i regular. Les variacions del camp magnètic terrestre són irregulars i s’atribueixen a la variació i irregularitat del nucli de la Terra.

Sigui com sigui, el fet és que vivim submergits en un camp magnètic, el terrestre. Alguns dels fenòmens que podem observar deguts a aquest camp són les aurores boreals i / o australs. Aquest fenomen és conseqüència de la interacció de les partícules provinents del Sol amb el camp magnètic terrestre.

aurora-iss-flyby 700x322

This post is also available in: Anglès, Espanyol